Pengurus

SUSUNAN PENGURUS KOPERASI REALESTAT INDONESIA BALI

Periode THN 2020 – 2023.

KETUA PRNGURUS REI BALI:

Made Indrawan, SH.

BENDAHARA KOPERASI REI BALI:

A.A. Oka Bharah Jaya Negara, SH.

SEKRETARIS KOPERASI REI BALI:

I Wayan Sukarja
  1. Ketua Pengurus : Made Indrawan, SH.
  2. Bendahara : A.A. Oka Bharah Jaya Negara, SH.
  3. Sekretaris : I Wayan Sukarja.
%d bloggers like this: